Program 2017

Banner

Samarbeidspartnere

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

AKK NyhetsmailInformasjon
Onsdagsturene er i gang etter sommeren! Skriv ut E-post
mandag 08. august 2016 11:26

Vi er i gang med onsdagsturer etter en liten sommerferie. Siste onsdagstur i 2016 er 5.oktober.

 
Program 2016 er klart! Skriv ut E-post
tirsdag 05. april 2016 20:04

Program for Arendal Kajakklubb 2016 er klart. Her finner du oversikt over turer , kurs og annet.

Du vil også finne turer og kurs på WEB under kategoriene KURS og ÅRETS TURER.

Program 2016 finner du her

Sist oppdatert fredag 15. april 2016 11:36
 
Årsmøtepapirer 2016 Skriv ut E-post
onsdag 03. februar 2016 18:24

Møtet er gjennomført, Her er lenke til årsmøtepapirene

Årsberetning 2015

Forslag til budsjett

Regnskap AKK 2015

Klubbplan 2016-2020

Sist oppdatert tirsdag 09. februar 2016 21:19
 
Innkalling til Årsmøte 2016 Arendal Kajakklubb Skriv ut E-post
onsdag 13. januar 2016 00:00

Møtet er gjennomført!

Hilsen Styret

Saksliste årsmøte i Arendal kajakklubb:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle klubbens årsmelding
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag og saker

    1. Fra Sture Rasmussen vedrørende ventilasjonsanlegg til styrkerom,

    2. Fra Sture Rasmussen vedrørende direkte gang mellom hovedgang og båthall.

    3. Fra Treningsgruppa vedrørende opprettelse av sportsavdeling.

    4. Fra Knut Bjørn Bratteland vedrørende prøveprosjekt med tilgang til styrkerom

        for alle medlemmer uten ekstra kostnad.

7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta klubbens budsjett
9. Behandle klubbens organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg:
- Leder
- Nestleder
- Styremedlem(mer) (minimum 1)
- Varamedlem(mer) (minimum 1)
- Revisor
- Representanter til ting og møter i de org. klubben er tilsluttet
- Valgkomite .
- Representanter til husstyret for Arendal Ro og Kajakksenter.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.
Deretter velges varamedlemmer samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i henhold til stemmetall.
Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i klubben. I grupper, råd og utvalg som består av 2 eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert.
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11. 

Sist oppdatert tirsdag 09. februar 2016 21:20
 
Regler for bruk av klubbåter Skriv ut E-post
fredag 08. august 2014 09:57

Det har vært en varm sommer og da kan det være lett å glemme seg.

Klubben har regler for bruk av klubbåten og disse skal følges. Regel 7 sier at det er påbudt med vest.

Som leder i klubben har jeg fått henvendelser om at det er obsertvert padlere i klubbåter uten vest. Jeg har også sett det ved selvsyn.

Dette blir umiddelbart påpekt og brudd på klubbens regler kan få konsekvenser for medlemskapet! Rapporteres det at medlemmer padler ut uten vest, blir dette tatt opp som styresak.

Under er utdrag av regelverket og styret forventer at det følges. Husk at uansett hvor god padler du er, så går du foran som et godt eksempel for de andre i fellesskapet.


Regler for bruk av klubbåter

AKK har en del klubbåter til utlån for medlemmer. Ukyndig bruk kan føre til ulykke, sett deg derfor inn i disse reglene. Disse er laget for å gjøre padlingen sikrere for deg.

  1. Alle som bruker klubbens kajakker skal signere for dette i låneboken før tur. Der skriver man navn, dato, klokke ut/inn, båtnummer og eventuelle skader/defekter på kajakkene.
  2. Er du under 15 år, må du ha med deg en padle-erfaren voksen over 18 år, ved bruk av kajakk.
  3. Det er ikke tillatt å ha med en gjestepadler som ikke er medlem i AKK.
  4. Velg en kajakk som passer ditt ferdighetsnivå. Følg fargekodene som viser kajakkenes stabilitet. Ta også hensyn til vær- og bølgeforhold når du velger båttype.
  5. Forsikre deg om at kajakken er sjødyktig. Sjekk at det ikke er hull i den eller andre skader. Sjekk spesielt at lastelukene har lokk og at disse er tette, samt at skroget er helt. Skader/mangler skal umiddelbart rapporteres i låneboka, eller varsles båthallansvarlig i klubben.
  6. Du må kunne bruke utstyret riktig: ikke tøm kajakk for vann på land (da knekker den). Sitt aldri i båten på land (testing av sits/pedaler/sparkebrett gjøres på vannet). Påse at roret aldri berører brygge/land (legg kajakken på skrå ut over brygga, med akterenden over bryggekanten).
  7. Det er påbudt å bære vest på kroppen under padling.
  8. Etter bruk spyles kajakken og tømmes for vann. Legg den forsiktig tilbake på plass. Alle båter og plassene er nummerert. Legg åre og vest tilbake på plass.
  9. Utlån av kajakker er på dagbasis. Lån utover dette må det avklares med klubbens leder.
 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 6 Neste > Siste >>

Side 2 av 6
Norwegian English French German Portuguese Spanish

Grasrotandelen

Banner

Faste tider

Bading på Stinta

Badesesongen er i gang! Hver fredag kl. 20.00 kan du bli med AKK på Stinta.

Tilbudet er gratis for alle medlemmer. Det er påbudt med badehette.

Kontaktperson AKK Inger 911 87 828.