Program 2017

Banner

Samarbeidspartnere

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

AKK NyhetsmailRegler for bruk av klubbåter Skriv ut E-post
fredag 08. august 2014 09:57

Det har vært en varm sommer og da kan det være lett å glemme seg.

Klubben har regler for bruk av klubbåten og disse skal følges. Regel 7 sier at det er påbudt med vest.

Som leder i klubben har jeg fått henvendelser om at det er obsertvert padlere i klubbåter uten vest. Jeg har også sett det ved selvsyn.

Dette blir umiddelbart påpekt og brudd på klubbens regler kan få konsekvenser for medlemskapet! Rapporteres det at medlemmer padler ut uten vest, blir dette tatt opp som styresak.

Under er utdrag av regelverket og styret forventer at det følges. Husk at uansett hvor god padler du er, så går du foran som et godt eksempel for de andre i fellesskapet.


Regler for bruk av klubbåter

AKK har en del klubbåter til utlån for medlemmer. Ukyndig bruk kan føre til ulykke, sett deg derfor inn i disse reglene. Disse er laget for å gjøre padlingen sikrere for deg.

  1. Alle som bruker klubbens kajakker skal signere for dette i låneboken før tur. Der skriver man navn, dato, klokke ut/inn, båtnummer og eventuelle skader/defekter på kajakkene.
  2. Er du under 15 år, må du ha med deg en padle-erfaren voksen over 18 år, ved bruk av kajakk.
  3. Det er ikke tillatt å ha med en gjestepadler som ikke er medlem i AKK.
  4. Velg en kajakk som passer ditt ferdighetsnivå. Følg fargekodene som viser kajakkenes stabilitet. Ta også hensyn til vær- og bølgeforhold når du velger båttype.
  5. Forsikre deg om at kajakken er sjødyktig. Sjekk at det ikke er hull i den eller andre skader. Sjekk spesielt at lastelukene har lokk og at disse er tette, samt at skroget er helt. Skader/mangler skal umiddelbart rapporteres i låneboka, eller varsles båthallansvarlig i klubben.
  6. Du må kunne bruke utstyret riktig: ikke tøm kajakk for vann på land (da knekker den). Sitt aldri i båten på land (testing av sits/pedaler/sparkebrett gjøres på vannet). Påse at roret aldri berører brygge/land (legg kajakken på skrå ut over brygga, med akterenden over bryggekanten).
  7. Det er påbudt å bære vest på kroppen under padling.
  8. Etter bruk spyles kajakken og tømmes for vann. Legg den forsiktig tilbake på plass. Alle båter og plassene er nummerert. Legg åre og vest tilbake på plass.
  9. Utlån av kajakker er på dagbasis. Lån utover dette må det avklares med klubbens leder.
 
Norwegian English French German Portuguese Spanish

Grasrotandelen

Banner

Faste tider

Bading på Stinta

Badesesongen er i gang! Hver fredag kl. 20.00 kan du bli med AKK på Stinta.

Tilbudet er gratis for alle medlemmer. Det er påbudt med badehette.

Kontaktperson AKK Inger 911 87 828.