Program 2017

Banner

Samarbeidspartnere

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

AKK NyhetsmailKlubbplan Skriv ut E-post
mandag 28. januar 2008 14:30

Denne strategiske planen skal danne grunnlaget for driften av Arendal kajakklubb for 2011 - 2015. Planen skal være et styringsverktøy for klubbens styre, og ikke minst skal den være med på å bevisstgjøre det enkelte medlem på hva klubben står for og hvor vi vil i fremtiden. 

Planen er til bruk for styret, aktivitetsansvarlige og medlemmer i Arendal Kajakklubb (AKK), og har til hensikt å gi den enkelte trygghet i forhold til sitt engasjement i klubben - og derved større muligheter for å lykkes. Planen skal også gi kontinuitet i driften uavhengig av hvem som til enhver tid sitter i klubbens ledelse. En målsetting er at planen skal bli kjent blant klubbens medlemmer, at den utvikles på basis av medlemmenes engasjement og klubbens utvikling. I tillegg er et mål at klubbens medlemmer identifiserer seg med planens innhold. Planen skal revideres hvert år for evaluering av innhold i forhold til klubbens aktiviteter og oppnådde mål/videre mål. Forslag til endringer i klubbplanen må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Årsplanen finner du her (PDF-format) 

(Du trenger Adobe Acrobat Reader for å se dette dokumentet.)
adobe reader

Sist oppdatert lørdag 15. februar 2014 17:49
 
Norwegian English French German Portuguese Spanish

Grasrotandelen

Banner

Faste tider

Bading på Stinta

Badesesongen er i gang! Hver fredag kl. 20.00 kan du bli med AKK på Stinta.

Tilbudet er gratis for alle medlemmer. Det er påbudt med badehette.

Kontaktperson AKK Inger 911 87 828.

 
Onsdagsturer

Vi starter opp igjen med onsdagsturer 2.august. Ønsker alle våre medlemmer en super sommer!