Program 2017

Banner

Samarbeidspartnere

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

AKK NyhetsmailKlubbplan Skriv ut E-post
mandag 28. januar 2008 14:30

Denne strategiske planen skal danne grunnlaget for driften av Arendal kajakklubb for 2011 - 2015. Planen skal være et styringsverktøy for klubbens styre, og ikke minst skal den være med på å bevisstgjøre det enkelte medlem på hva klubben står for og hvor vi vil i fremtiden. 

Planen er til bruk for styret, aktivitetsansvarlige og medlemmer i Arendal Kajakklubb (AKK), og har til hensikt å gi den enkelte trygghet i forhold til sitt engasjement i klubben - og derved større muligheter for å lykkes. Planen skal også gi kontinuitet i driften uavhengig av hvem som til enhver tid sitter i klubbens ledelse. En målsetting er at planen skal bli kjent blant klubbens medlemmer, at den utvikles på basis av medlemmenes engasjement og klubbens utvikling. I tillegg er et mål at klubbens medlemmer identifiserer seg med planens innhold. Planen skal revideres hvert år for evaluering av innhold i forhold til klubbens aktiviteter og oppnådde mål/videre mål. Forslag til endringer i klubbplanen må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Årsplanen finner du her (PDF-format) 

(Du trenger Adobe Acrobat Reader for å se dette dokumentet.)
adobe reader

Sist oppdatert lørdag 15. februar 2014 17:49
 
Norwegian English French German Portuguese Spanish

Grasrotandelen

Banner

Faste tider

Bading på Stinta

Badesesongen er i gang! Hver fredag kl. 20.00 kan du bli med AKK på Stinta.

Tilbudet er gratis for alle medlemmer. Det er påbudt med badehette.

Kontaktperson AKK Inger 911 87 828.