Program 2017

Banner

Samarbeidspartnere

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

AKK NyhetsmailNyhetsbrev
Utgave 2016-02-03 17:44:08
Årsmøte 2016

Innkalling til Årsmøte 2016 Arendal Kajakklubb
Skrevet av: AKK admin   
onsdag 13. januar 2016

Styret i Arendal Kajakklubb kaller med dette inn til årsmøte tirsdag 09.02 2016 kl. 18.00 i Arendal Ro og Kajakksenter.

Saksliste årsmøte i Arendal kajakklubb:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle klubbens årsmelding
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag og saker

    1. Fra Sture Rasmussen vedrørende ventilasjonsanlegg til styrkerom,

    2. Fra Sture Rasmussen vedrørende direkte gang mellom hovedgang og båthall.

    3. Fra Treningsgruppa vedrørende opprettelse av sportsavdeling.

    4. Fra Knut Bjørn Bratteland vedrørende prøveprosjekt med tilgang til styrkerom

        for alle medlemmer uten ekstra kostnad.

7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta klubbens budsjett
9. Behandle klubbens organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg:
- Leder
- Nestleder
- Styremedlem(mer) (minimum 1)
- Varamedlem(mer) (minimum 1)
- Revisor
- Representanter til ting og møter i de org. klubben er tilsluttet
- Valgkomite .
- Representanter til husstyret for Arendal Ro og Kajakksenter.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.
Deretter velges varamedlemmer samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i henhold til stemmetall.
Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i klubben. I grupper, råd og utvalg som består av 2 eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert.
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11. 

Les mer...

Laget med hjelp av Communicator 2.0.4
Norwegian English French German Portuguese Spanish

Grasrotandelen

Banner

Faste tider

Bading på Stinta

Badesesongen er i gang! Hver fredag kl. 20.00 kan du bli med AKK på Stinta.

Tilbudet er gratis for alle medlemmer. Det er påbudt med badehette.

Kontaktperson AKK Inger 911 87 828.